Projecte cultural i Arts en Viu

L’Artesà és el node central del sistema d’Arts en Viu del Prat, que articula els projectes i activitats de música, teatre, dansa i circ, posant un èmfasi especial en la vessant de l’educació i la formació, a més de promoure les pràctiques, la creació artística i la difusió.

Projecte Cultural

L’Artesà és un projecte públic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat que aposta per construir ciutadania a través de les Arts en Viu, contribuint al desenvolupament personal i col·lectiu.

La protagonista de l’activitat de L’Artesà és la ciutadania, qui és convidada a participar i gaudir. L’Artesà vol facilitar l’aprenentatge, la pràctica, l’experimentació i el gaudi de les Arts en Viu, tot contribuint a viure i compartir experiències vitals significatives, fruit del coneixement i de l’experiència compartida.

L’Artesà és un espai viu i dinàmic amb activitats diverses al llarg del dia i als diferents espais. Ofereix un programa d’activitats i espectacles estable i continu, al servei de totes les persones: espectadores, practicants, creadores i professionals.

L’Artesà és part d’un tot més gran. És el node central del programa d’Arts en Viu , model innovador i pioner de gestió pública de les arts escèniques i musicals a Catalunya. També és seu de L'Escola d’Arts en Viu , dona suport a la creació teatral local i forània i impulsa el talent acollint residències artístiques.

L’Artesà reobre les seves portes al Prat com a teatre actual i equipat segons les necessitats tècniques pròpies del segle XXI. Compta amb unes condicions tècniques immillorables que li permeten acollir petites, mitjanes i grans produccions de teatre, dansa, circ i música.

El Modern s’incorpora a l’activitat teatral de L’Artesà i esdevé un peça clau del suport a la creació al Prat: El Modern potenciarà els espectacles de creació pratenca per donar difusió al talent de la ciutat i a l’activitat sorgida dels centres educatius.

Projecte artístic

L’Artesà dóna cabuda a noves pràctiques i formes de vida, a les Arts en Viu en la seva totalitat amb una aposta decidida per la contemporaneïtat. L’Artesà vol ser el node central d’un model de nova institució (el Sistema d’Arts En Viu), un sistema obert, transparent i accessible.

El projecte de L’Artesà es nodreix i genera contextos propositius que superin el concepte que els espais culturals són espais específics per a comunitats específiques amb cartes de serveis estandarditzades i determinades per uns pocs continguts programàtics; projectes capaços d'observar, escoltar i recolzar les diferents realitats que componen el riquíssim paisatge cultural i artístic del Prat. Per tant, dins de L’Artesà, conviuran els continguts programàtics i les propostes formatives, en constant diàleg amb iniciatives ja existents com el projecte IntersECCions o L’Escola d’Arts en Viu. Totes dues s’han de retroalimentar i fer créixer el teixit creatiu de la ciutat quantitativament iqualitativament.

És un objectiu principal de la nova institució crear una unitat d’investigació permanent que valori els intangibles en termes ambientals, socials, culturals i econòmics. Sostenibilitat.

El Sistema d’Arts en Viu es configura per espais creatius on es dissipi la distància o parcel·lació entre aquells que produeixen i els que han de consumir. Que s'incorpori la noció “d’accés productiu” on es conjugui un espai que no parli de persones usuàries o de clients sinó d'HABITANTS; habitants residents (artistes) i habitants locals (pratencs i pratenques). El binomi productor-consumidor es torna menys divisible apostant al mateix temps per la singularitat, l'experimentació, allò més popular, el quotidià, sense estratificació social i sense patrons estàndards preestablerts.

Amb la voluntat cada vegada més conscient d’optimitzar recursos i esforços públics, exhibició, formació i producció situaran el Prat com a destinació final de les propostes escèniques més arriscades o amb llenguatges més avantguardistes. Apostem per la dramatúrgia contemporània, per la diversitat, la mutidisciplinaritat, la hibridació de llenguatges i de formats. Fugim de l’especialització per centrar-nos i escoltar què ens vol dir el futur escènic en les diferents modalitats artístiques, ja sigui teatre de text, de cos, de moviment, circ o música... I obrir una finestra a les propostes artístiques internacionals.

La reobertura d’aquest espai municipal ha de permetre construir una programació equilibrada en les diferents disciplines i amb pluralitat d’estils. Una programació per a un públic de 0 a 99 anys que es diferencia de moltes programacions convencionals sobretot pel seu accent en les pràctiques artístiques.

La Missió, visió i valors de L'Artesà

L'Artesà és un teatre d'arts vives dedicat a les pràctiques artístiques contemporànies. Aposta per la proximitat, l'educació, la mediació, les noves formes de gestió, la transparència i el treball col·lectiu i coordinat. L’Artesà vol ser una institució teatral del segle XXI que respon com una unitat facilitadora per a la recerca, la creació de coneixements artístics, la trobada de pràctiques i metodologies artístiques i la capacitació: 

- Projectant una nova generació d'artistes i públic de la ciutat de l'avui i del demà, sempre en connexió amb el món local, regional, estatal i internacional

- Tenint cura de les generacions precedents i dels artistes del present amb una atenció especial al moviment artístic local

- Invertint en els artistes del demà i compartint els artistes de l'avui des d'una mirada interdisciplinària

Apostem per un model flexible, horitzontal, amb una vinculació estreta amb el territori que rebutja l'ús de l'espai com a mer contenidor i inverteix en les capacitats professionals a l’hora de gestar projectes en xarxa i col·laboratius. Volem que L’Artesà promogui un acostament a la cultura des de l'excel·lència artística.

Comprar entrades