Procés de recuperació

La rehabilitació de L’Artesà s’aborda l’any 2003, quan l’Ajuntament va poder comprar el recinte després de moltes i difícils negociacions amb la propietat.

Estudis previs i concurs

Estudis previs

L’Ajuntament, a fi de tenir informació objectiva de la situació en què es trobava el teatre, va encarregar dos estudis de diagnosi de l’edifici.


Concurs

L’Ajuntament del Prat obre un procés de selecció a través d’un concurs.


Aportació de la ciutadania

Les propostes seleccionades es van presentar a la ciutadania en una exposició al Cèntric Espai Cultural.


Comprar entrades