2n de primària

Maduixa Teatre produeix espectacles. Un espectacle sol tenir lloc en un teatre, tot i que de vegades també pot tenir lloc al carrer o en altres llocs adaptats per acollir-hi una representació d’aquest tipus. En un espectacle de dansa, la il·luminació artificial, la música, els cossos que es mouen i els relats s’uneixen i formen un tot que és el que denominem obra. En aquest cas, el títol de l’espectacle és la paraula xinesa LÙ, que vol dir més o menys «camí». Així, l’obra ens mostra el camí que fan les dues intèrprets per una successió d’escenes que ens conviden a imaginar situacions, emocions i històries.

Comprar entrades